Veure les nostres referències
CONTENIDORS PLÀSTICS
Veure fitxa tècnica
CONTENIDORS METÀL·LICS
Veure fitxa tècnica
CONTENIDORS METÀL·LICS
Veure fitxa tècnica
CONTENIDORS RODANTS
Veure fitxa tècnica

Ekipolis ofereix la Instal·lació de Contenidors + Servei de Recollida + Campanya de Comunicació tant de l’oli residual domèstic embotellat com de la roba usada, SENSE COST per a l'ajuntament.
Ekipolis ajuda a cumplir amb la nova llei de residus 7/2022 de 8 d’abril  que en el seu article 25.2 obliga als ens locals a establir la recollida separada d’olis de cuina usats  abans del 31/12/2024.
Ekipolis ajuda a cumplir amb l’objectiu de recollida fixat pel 2025 es de 0,68 kg/hab. i any en “l’estudi de generació de l’oli vegetal a Catalunya i establiment d’objectius de recollida selectiva".
Per a desenvolupar aquest projecte, Ekipolis gestiona la roba utilitzada i l’oli residual domèstic dels ciutadans, col·laborant així en la defensa del Medi Ambient, la Sostenibilitat i la Solidaritat, ja que Ekipolis destinara el 0,7% del seus ingresos a l´Ajuda Social de cada Ajuntament per kg recuperat.
De la mateixa manera, l’Ajuntament col·labora donant un servei al ciutadà, col·locant contenidors per a la recollida per a roba usada i per a oli residual domèstic al seu municipi. D’aquesta manera afavoreix la protecció del Medi Ambient i ajuda a l’obtenció de recursos que es destinen a l’ajuda social.
Ekipolis s’encarrega d'instal·lar els contenidors a la via pública o en recintes interiors controlats (sense cost) de mutu acord amb l’Ajuntament i s’ocuparà també del seu manteniment i neteja.
Ekipolis realitza els treballs de recollida, transport i entrega al gestor final de tot el residu tèxtil i l’oli residual domèstic dipositat en els contenidors instal·lats, garantint la traçabilitat des de l’origen fins el seu destí final.
Disposem de diferents tipus de contenidors segons les necessitats.
Sistema de recollida intel·ligent amb Contenidors Geolocalitzats per GPS: Reporting a temps real de les quantitats recollides (per contenidor, per periode de temps, per recollida, etc.)
A més, amb l’oli residual obtingut Ekipolis fabrica Biodièsel, tancant així el cicle de la sostenibilitat i convertint un residu en un recurs valuós per al municipi.
Ekipolis premia als usuaris del servei amb punts (Shopping points) i reemborsaments (Cashback) en totes les seves compres diaries.
CONSULTI’NS sense compromís per a més informació!
Per telèfon al: 609 22 55 42, per email a: info@ekipolis.com
o contacti amb nosaltres desde la nostra web: www.ekipolis.comNOU CONTENIDOR VERSIÓ PER OLI I PILES

Exemple de tríptic per a repartir als ciutadans
Inclou campanya de comunicació ciutadana
El Servei d’instal·lació de contenidors i recollida Sense Cost d'Ekipolis inclou gratuïtament un fulletó informatiu per repartir porta a porta als veïns i que facilita el desenvolupament de la campanya de conscienciació ciutadana.
Aquest fulletó és un model estàndard que explica els avantatges del nou sistema de recollida d’olis vegetals i de roba usada del municipi, i a més conciencia al ciutadà per a reciclar aquest residus utilitzant els nous contenidors intal·lats a la via pública o en recintes interiors controlats.
El fulletó es personalitza amb el logotip i el nom de l’ajuntament, així com els punts a on s’han instal·lat els contenidors dins el municipi.

Model de tríptic (personalitzat)


Model de contracte per a grans productors

Gestionem l'oli vegetal residual de grans productors
A més del servei de recollida municipal, Ekipolis també gestiona l’oli vegetal residual de grans productors del municipi, com per exemple bars, restaurants, hotels, xurreries, escoles, menjadors socials, residències, campings, caterings, indústries alimentàries, etc...
Distribuïm contenidors o bidons de plàstic gratuïts i de diferents capacitats, depenent de les necessitats i segons el volum de producció. Ekipolis realitza la recollida de l’oli residual gratuïtament, i sustitueix el contenidor ple per un de buit.
Acreditem mitjançant certificats el volum de recollides, les dates dels serveis, etc... I qualsevol informació que pugui demanar l’Administració.

Contracte per a grans productorsAlgunes de les nostres referències (notícies, notes de premsa i vídeos)

© EKIPOLIS · C/ Dr. Fleming, 94 – 08440 CARDEDEU (Barcelona – Spain) · Tel. 609 22 55 42 · info@ekipolis.com · www.ekipolis.com